Visie

Visie

WET ZORG EN DWANG.

Bij Navis Curae werken we op basis van vrijheid waarbij we de veiligheid en bewegingsvrijheid continue onder de aandacht houden met elkaar. Samen met de bewoner, familie en medewerkers. Vrijheid/ bewegingsvrijheid is en blijft het vertrekpunt binnen Navis Curae. Wel hebben we ons geregistreerd als erkende organisatie die vanuit de Wet Zorg en Dwang mag handelen. Dit om het mogelijk te houden dat de dementerende bewoners van Villa Bleijenburgh kunnen blijven wonen in hun appartement.

De Wet zorg en dwang (Wzd) gaat uit van het principe ‘Nee, tenzij’. De zorg voor mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking moet zoveel mogelijk op vrijwillige basis plaatsvinden, tenzij het niet anders kan. Voor die individuele gevallen waarbij “het niet anders kan” is een stappenplan opgesteld dat de zorgorganisatie moet doorlopen. Als de zorg niet meer op vrijwillige basis uitgevoerd kan worden dan is er uiteraard eerst overleg met de bewoner, familie en onze medewerkers. Bovenstaande gebeurd uiteraard ook meteen wanneer er verzet is tegen een interventie die we inzetten.

De Wet zorg en dwang is echter veel meer dan het doorlopen van het stappenplan. Vooral voor ons raakt de wet namelijk ook de cultuur onder medewerkers, de verwachtingen van u als familieleden en de verantwoordelijkheden die door de hele organisatie heen zijn belegd. Bewust of onbewust kunnen deze factoren leiden tot onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg/beperking van bewegingsvrijheid kan ontstaan door normen en waarden van de medewerkers en uit onnodige controle behoefte, (over bezorgdheid).

Verwachtingen van familieleden ten aanzien van zorg en veiligheid kunnen leiden tot onvrijwillige zorg/ beperking bewegingsvrijheid. Ze kunnen bijvoorbeeld het idee hebben dat 24/7 aanwezige deskundigheid garant staat voor maximale zorg. Of dat de veiligheid optimaal wordt geborgd door het verminderen van de bewegingsvrijheid, bv de voordeur op slot draaien zodat bij voorbaat hun dierbare niet gaat dwalen zonder te weten of dit ook daadwerkelijk gebeurd en gevaarlijke situaties met zich meebrengt. Het principe van de Wet Zorg en Dwang gaat in de praktijk nogal eens mis. Dit uit verantwoordelijkheidsgevoel en passie voor het vak. We willen te vaak “voorkomen” zonder echt te weten wat er voorkomen moet worden. “Kunnen” we en “moeten” we echter alles voorkomen. Dit wikken en wegen is een hele verantwoordelijkheid die we samen bespreekbaar moeten maken en houden.

Navis Curae kiest voor vrijheid van de dementerende bewoners. Dit vraagt om lef van de medewerkers en familieleden. We werken vanuit vrijheid waarbij veiligheid op maat wordt gecreëerd. Weloverwogen risico’s worden door eenieder geaccepteerd.

De Wet zorg en dwang heeft niet alleen impact op de uitvoerende professionals, maar ook op familieleden, betrokken behandelaars, huisartsen. Dat vraagt om goed overleg, want het zal soms indruisen tegen het verantwoordelijkheidsgevoel van medewerkers en de zorgen van familieleden. En het zal schuren met de angst voor incidenten.

Belangrijke vraag is voor eenieder “Wat zou de bewoner zelf willen” en “Hoe erg is het als er iets gebeurd?”. De antwoorden op deze vragen maken ons bewust van onnodige beperkingen of geeft ons sterke argumenten waarom iets daadwerkelijk voorkomen dient te worden.

Welzijn

Het welzijn van de bewoners van Villa Bleijenburgh is het belangrijkste vertrekpunt. Samen met de bewoners wordt er gekeken wat we individueel voor het welzijn kunnen betekenen.

Wonen

De appartementen zijn op huur basis. U hoeft niet zorgbehoeftig te zijn om een appartement te kunnen huren. De appartementen zijn verschillend in grote, maar allen levensloop bestendig.

Zorg

Als u zorg wilt inkopen bij Navis Curae kan dat vanuit een PGB. Samen met u kijken we waar u ondersteuning nodig heeft om uw dagelijkse leven en gewoontes zoveel mogelijk in stand te houden.

Voorwaarden

Villa Bleijenburgh

Bleijenhoek 50
5531 BN Bladel
Noord-Brabant

Voor vragen over zorg
Anita Bogaars

Voor vragen over verhuur appartement
Hans van der Heijden (Schipvast)
0497-339788

Nick Tops (Schipvast)